افتخارات گروه معدنی سنگسا

افتخارات

گروه معدنی سنگسا

کنگره ملی تکنولوژی و تولید برتر
همایش ملی تعاون
کنگره ملی چهره‌های موفق کارآفرین صنعت ٬ کیفیت و بهره وری
کنگره بزرگان توسعه ملی
همایش نام‌آوران عرصه تولید و رقابت بین‌الملل
همایش نام‌آوران عرصه ساخت و ساز
کنگره معدن و صنایع وابسته
همایش رضایت‌مندی مشتری
همایش ملی توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی
کنگره ملی پیشکسوتان اقتصاد ایران
همایش تولیدکنندگان و مدیران اشتغالزای کشور
واحد نمونه استان مازندران در سال ۸۹
برگزیده صنعت سبز در سال ۸۹
مدیر برتر در سال ۸۹ در سطح ملی
برگزیده همایش منتخبین برند‌های صنعت در سطح ملی
منتخب مدیران تولیدی نمونه کشوری
منتخب کنگره برترین‌های صنعت و تجارت
کارآفرین برتر کشور در جشنواره قهرمانان صنعت
منتخب اولین کنگره ملی چهره‌های برتر معدن ایران
برگزیده در همایش ملی استاندارد

گروه معدنی سنگسا

استعلام قیمت

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟